Ν’ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ: ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡ ΚΑΙ ΛΑΟΣ

3,00