ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΕΝΑΣ ΟΣΙΟΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ