1 Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

3,50

Περιγραφή

Η Θεοτόκος είναι το σπουδαιότερο και αγιότερο πρόσωπο, που παρουσίασε η γη. Ποια άλλη ξεπέρασε στην αγιότητα όλους τους Αγίους, τους Προφήτας, τους Πατέρας, τους Ασκητάς, τους Μάρτυρας, τους Αποστόλους; Είπαν, βεβαίως, μερικοί προτεστάντες ότι ο πρώτος μετά τον Ένα (τον Χριστόν) είναι ο Απόστολος Παύλος. Όχι! Κάνουν λάθος. Πρώτη μετά τον Ένα είναι η Παναγία, η Αειπαρθένος Θεοτόκος. Αυτή είναι, κατά τον θεολόγο Γρηγόριο, η «μετά Θεόν, Θεός». Γι’ αυτό και δεν ονομάζεται απλώς Αγία, αλλά Παναγία.
Η Αειπαρθένος είναι η γυνή, «εξ ης πηγάζειτα κρείττω». Διότι είναι η Ευεργέτις όλου του ανθρωπίνου Γένους. Χάρις στην ιδική Της αρετή, επεσκέφθη την γη ο Ύψιστος Θεός και εσώθη ο κόσμος. Κανένας άλλος απόγονος της Εύας δεν ευεργέτησε τόσο την ανθρωπότητα όσο η στοργική αυτή Μητέρα του Θεού. Υπέφερε Αυτή και ταλαιπωρήθηκε για την σωτηρία ολοκλήρου της ανθρωπότητας. […]

(Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α’

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Η γέννησις της Θεοτόκου

Η Θεοτόκος εις τον Ναόν

Επιστροφή στη Ναζαρέτ

Η Μνηστεία της Παρθένου

Ο Ευαγγελισμός

Οι αρετές της Παναγίας

Η Πίστις

Η Σεμνότης

Η Ταπείνωσις

Η Υπακοή

Η Σύνεσις

Η Αγιότης

Προς την Ελισάβετ

Η ωδή της Παρθένου

Ο κλονισμός του Ιωσήφ

Το αειπάρθενον της Θεοτόκου

Το διάταγμα της απογραφής

Η Παρθένος γεννά τον Θεάνθρωπον

Στο Ναό των Ιεροσολύμων

Οι Μάγοι και ο Ηρώδης

Και πρόσφυγας η Παναγία

Και πάλιν στη Ναζαρέτ

Οδηγεί τον Ιησού δωδεκαετή στον Ναόν

Από το 12ον έως το 30ον έτος

Εις τον γάμον της Κανά

«Μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε»

Κοντά στο θρίαμβο

Παρακολουθεί το μίσος κατά του Υιού Της

Ο μεγάλος πόνος της

«Άρον, Άρον Σταύρωσον Αυτόν»

«Γύναι, ιδού ο Υιός Σου»

Με τις Μυροφόρες

ΜΕΡΟΣ Β’

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Περί Μεταστάσεως

«Εν τιμή έστω Μαρία»

Ο τάφος της Παρθένου

«Ομολογούμεν την Αγίαν Παρθένον Θεοτόκον»

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

Κινηταί εορταί

Ακολουθίαι

Η Παναγία στην τέχνη, στην υμνογραφία, στην λογοτεχνία

Αγιογραφία

Ναοί και Μοναστήρια

Η Θεοτόκος και ο Ελληνισμός

Και στις ημέρες μας

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 16,5 × 12 cm
Συγγραφέας