ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

0,90

Την μεγάλη Τεσσαρακοστή, κάθε Παρασκευή βράδυ, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατακλύζουν τους Ι. Ναούς, για ν’ ακούσουν τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Εκεί μέσα στο Ιερό περιβάλλον, στην κατάνυξη, στο λιβάνι που μοσχοβολά, δονούνται οι ψυχές και αντιλαλούν οι θόλοι των τρούλλων από τις υπέροχες του Ακαθίστου Ύμνου ψαλμωδίες και τα ασύγκριτα «ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ ΤΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ» και τα «ΧΑΙΡΕ, ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ»

Η ακολουθία των Χαιρετισμών καθιερώθηκε και επαναλαμβάνεται συνεχώς από το 626 μ.Χ. Από τότε που η Κωνσταντινούπολη βρέθηκε σε μεγάλο κίνδυνο και σώθηκε με τη βοήθεια της Παναγίας. Ο στρατός του βυζαντίου με τον αυτοκράτορα Ηράκλειο έλειπε. Πολεμούσαν στα βάθη της Ασίας εναντίον άλλων έχθρων, των Περσών, που είχαν πάρει τον Τίμιο Σταυρό από τα Ιεροσόλυμα. Στην Πόλη μείνανε μόνον τα γυναικόπαιδα και οι κληρικοί. Σ’ αυτή τη στιγμή κατέφθασαν από βορρά οι βάρβαροι Άβαροι και πολιόρκησαν την Πόλη από ξηράς και από θαλάσσης με πολυάριθμο στρατό και άφθονα πλοία.

Ο Χαγάνος, ο αρχηγός τους, παρήγγειλε στους πολιορκημένους ότι δεν θα γλυτώσουν, παρά μόνον αν γίνουν πουλιά και πετάξουν ψηλά στον ουρανό ή γίνουν ψάρια και φύγουν κάτω από τη θάλασσα. Κι όμως σώθηκε η Πόλη με τη δύναμη της Παναγίας.

Στην κρίσιμη αυτή στιγμή ο Πατριάρχης Σέργιος μαζί με τους μοναχούς και την ολίγη φρουρά ανέλαβε την υπεράσπιση της Πόλεως. Προς τούτον κατέφυγαν στην Παναγία και με δάκρυα ζήτησαν την προστασία Της. Και η Παναγία τους έσωσε θαυματουργικώς. Διότι έπεσε θανατηφόρος επιδημία στο στρατόπεδο των εχθρών και το αποδεκάτισε. Θαλασσοταραχή πρωτοφανής ενέσκηψε και τους συνέτριψε τα πλοία στον Κεράτιο Κόλπο! Έπειτα από αυτά ο υπερήφανος Χαγάνος μάζεψε τώρα τα υπολείμματα του στρατού του, έλυσε την πολιορκία και έφυγε άπρακτος και ντροπιασμένος.

Από την μεγάλη ευγνωμοσύνη οι κάτοικοι της βασιλεύουσας πήγαν στον Ι. Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και έψαλλαν τον Ακάθιστο.

Ονομάστηκε «ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ», διότι τον έψαλλαν όρθιοι όλη την νύκτα, για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους στην Παναγία.

Έκτοτε συνεχώς οι Ορθόδοξοι ψάλλουν τους Χαιρετισμούς της Παναγίας, για να μας φυλάττη σε κάθε κίνδυνο. […] (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ, Αρχιμ. Χαράλαμπου Βασιλόπουλου

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Κατηγορία: