2 ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

4,00

Περιγραφή

Η Παναγία, σαν μητέρα του Θεού, έλαβε πολλή χάρι και έχει μεγάλη παρρησία κοντά στο Θεό. Γι’ αυτό είναι αναρίθμητα τα θαύματα, τα οποία έκαμε και κάμνει καθεκάστην μέχρι σήμερα εις όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη της υδρογείου. Δεν θα υπάρξη, ίσως πιστός, που να μην έχη να διηγηθή μια, τουλάχιστον, θαυματουργική επέμβασι της Παναγίας στη ζωή του, όταν την είχε επικαλεσθή.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 16,5 × 12 cm
Συγγραφέας