Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ

32,00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Είναι ανάγκη να ερμηνευθή η Αποκάλυψις, όσον τούτο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, διότι περιέχει την Ιστορίαν του μέλλοντος. Διαβάστηκε και διαβάζεται πολύ, περισσότερον ίσως από κάθε άλλο βιβλίο. Είναι το πιο γνωστό, αλλά και το πιο άγνωστο βιβλίο. Διαβάζεται από τον θρησκευτικό, αλλά και από τον αδιάφορο κόσμο. Είναι ζήτημα, αν θα βρεθή Χριστιανός, που να μη έχη διαβάσει ή να μη έχη ενδιαφερθή, δια το τί γράφει η Αποκάλυψις.

Και όμως, πολύ διαβάζεται, αλλά λίγο κατανοείται και περισσότερο παρανοείται, παρερμηνεύεται και παρεξηγείται. Η Αποκάλυψις παρερμηνεύεται ευκόλως, επειδή είναι δυσερμήνευτη. Τα μέλλοντα να συμβούν περιγράφονται εις αυτήν «συνεσκιασμένα», όπως, άλλωστε, περιγράφονται και εις όλα τα προφητικά βιβλία της Αγίας Γραφής. Παρερμηνεύεται η Αποκάλυψις από διαφόρους ευσεβείς μεν, αλλά «αυτοσχεδίους», ούτως ειπείν, ερμηνευτάς. Δι’ αυτό ακριβώς είναι ανάγκη να υπάρχη μία ορθή, κατά το δυνατόν, ερμηνεία της Αποκαλύψεως. […]

(Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α’. ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

1.- Χρειάζεται ερμηνεία, διά να μη γίνεται παρερμηνεία.

2.- Διά την αντιμετώπισιν των αιρετικών.

3.- Διά να μη πλανηθούν οι πιστοί.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ;

1.- Θα χρησιμοποιηθή η Ιερά Παράδοσις.

2.- Θα ερμηνευθούν, όσα μπορούν να ερμηνευθούν.

3.- Θα δούμε και όσα εξεπληρώθησαν.

Β’. ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

1.- Στηρίζει εις το Δόγμα τους πιστούς.

2.- Ενισχύει πνευματικώς η μελέτη της Αποκαλύψεως.

3.- Σήμερα ιδιαιτέρως είναι ανάγκη να μελετάται η Αποκάλυψις.

4.- Και ο Ευαγγελιστής συνιστά την μελέτην.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.- Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

2.- ΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

3.- Ο ΘΕΟΣ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ

4.- ΟΙ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΑΙ

5.- ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ;

6.- ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ;

7.- ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ;

8.- ΔΙΑΤΙ ΕΔΩΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ

9.- ΔΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΔΩΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ;

10.- ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΓΡΑΨΕ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ: ΑΙ ΕΠΤΑ ΛΥΧΝΙΑΙ

1.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

2.- ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

3.- Η ΛΥΧΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ

4.- Η ΛΥΧΝΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

5.- Η ΛΥΧΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

6.- Η ΛΥΧΝΙΑ ΤΩΝ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

7.- Η ΛΥΧΝΙΑ ΤΩΝ ΣΑΡΔΕΩΝ

8.- Η ΛΥΧΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

9.- Η ΛΥΧΝΙΑ ΤΗΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ: ΑΙ ΕΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Ο ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

1.- Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

2.- ΟΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΕΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΘΕΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ – ΣΩΤΗΡ – ΤΟ ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝ ΓΕΝΙΚΑΙΣ ΓΡΑΜΜΑΙΣ – Η ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

1.- ΠΡΩΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣ – Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΣ

2.- ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΦΡΑΓΙΣ – Ο ΠΥΡΡΟΣ ΙΠΠΟΣ

3.- ΤΡΙΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣ – Ο ΜΕΛΑΣ ΙΠΠΟΣ

4.- ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣ – Ο ΧΛΩΡΟΣ ΙΠΠΟΣ

5.- ΠΕΜΠΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣ – ΑΙ ΨΥΧΑΙ ΤΩΝ ΕΣΦΑΓΜΕΝΩΝ

6.- ΕΚΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣ – Η ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

7.- ΕΒΔΟΜΗ ΣΦΡΑΓΙΣ – Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΑΛΠΙΓΓΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ: ΑΙ ΕΠΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1.- ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΧΑΛΑΖΑ

2.- ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

ΤΟ ΚΑΙΟΜΕΝΟΝ ΟΡΟΣ

3.- ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

Η ΠΛΗΓΗ ΤΟΥ ΑΨΙΝΘΟΥ

4.- ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

Ο ΣΚΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

5.- ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

Η «ΟΥΑΙ» Η ΠΡΩΤΗ

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ
Ο ΠΕΣΩΝ ΑΣΤΗΡ
Η ΑΒΥΣΣΟΣ
ΑΙ ΑΚΡΙΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
6.- ΤΟ ΕΚΤΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΟΥ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

7.- ΤΟ ΕΒΔΟΜΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

«ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ»

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ: ΑΙ ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΑΙ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Ο ΔΡΑΚΩΝ ΣΑΤΑΝΑΣ

1.- Η ΓΥΝΗ Η ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

2.- Η ΠΑΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ

1.- ΤΟ ΕΚ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΘΗΡΙΟΝ (Ο Αντίχριστος)

2.- ΤΟ ΕΚ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΘΗΡΙΟΝ (Ο ψευδοπροφήτης)

3.- Η ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ:

1.- ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

2.- ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΟΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ

3.- ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ – ΗΛΘΕΝ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ

4.- ΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΑΔΟΥΝ ΤΗΝ ΩΔΗΝ ΤΟΥ ΜΩΫΣΕΩΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ΑΙ ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΑΙ

ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ: Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1.- ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ

2.- Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ

3.- Η ΑΓΑΛΛΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

4.- Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΤΟΥ

5.- Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

6.- Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

7.- ΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

8.- ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας