ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

20,00

Εξαντλημένο

Κατηγορία:

Περιγραφή

“Οι Πράξεις των Αποστόλων” είναι βιβλίο, στο οποίο αναφέρονται πολλά από όσα έκαμαν οι Απόστολοι, για την ίδρυσι και την επέκτασι της Εκκλησίας. Οι Πράξεις δεν είναι ιστορία του έργου όλων των Αποστόλων. Αναφέρεται σε γενικές γραμμές η δράσις των δύο κυρίως, κορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και προ παντός του Παύλου.
Τις Πράξεις τις έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, υπό τύπον επιστολής όπως έκανε και με το Ευαγγέλιον, που το αναφέρει στις Πράξεις σαν “τον πρώτον λόγον”, το πρώτο γράμμα του. Τα έγραψε δε και τα δυο, και το Ευαγγέλιο και τις Πράξεις χάριν ενός επισήμου προσώπου, του Θεοφίλου, τον οποίον γι’ αυτό τον ονομάζει “κράτιστον Θεόφιλον”. Αποτελούν δε οι Πράξεις συνέχεια του τρίτου του κατά Λουκάν Ευαγγελίου.
Αφού λοιπόν στο Ευαγγέλιον εξιστόρησε τη ζωή, το θάνατο και την Ανάστασι του Κυρίου, στις Πράξεις των Αποστόλων εξιστορεί το πως ιδρύθηκε η Εκκλησία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα και πως κατόπιν εξαπλώθηκε στην Παλαιστίνη και τα ειδωλολατρικά έθνη, μέχρι και τη Ρώμη.
Οι Πράξεις εγράφησαν μετά το Ευαγγέλιο, ίσως προ του 64 μ.Χ., διότι σ’ αυτές δεν αναφέρεται τίποτε περί του μαρτυρικού θανάτου των δύο κορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, ο οποίος συνέβη το 64 μ.Χ.
Το βιβλίον των Πράξεων μπορεί να μας ωφελήση, όπως και τα Ευαγγέλια. Είναι γεμάτο από δογματική διδασκαλία και θαύματα, τα οποία έκαμε το Πνεύμα το Άγιο. Ιστορείται σε σκιαγραφία, μέσα από τις Πράξεις η ζωή της πρώτης Εκκλησίας. Υπογραμμίζονται εκείνα, που προείπε ο Χριστός στα Ευαγγέλια, και τα οποία έγιναν πραγματικότητα επί των ημερών των Αποστόλων, με την δύναμι και την χάρι του Αγίου Πνεύματος. […] Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να στερεώση την Πίστι στην ανάστασιν τον Χριστού. Όταν αυτό πιστευθή και τα άλλα προχωρούν. Η υπόθεσις και όλος ο σκοπός του βιβλίου με λίγα λόγια είναι αυτός. Γι’ αυτό και η αγία μας Εκκλησία έχει ορίσει να διαβάζεται το βιβλίο των Πράξεων στους ναούς σαν αποστολικό ανάγνωσμα από την ημέρα της Αναστάσεως μέχρι της Πεντηκοστής. […]

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας